Consultancy

Bel ons: 088-0275200

Consultancy

Zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Stoffen die in kleine hoeveelheid ons dagelijks leven verrijken en zelf zorgdragen voor gezondheid. Deze stoffen worden binnen Europa vervoerd via de weg, per trein, schip of door de lucht.Per stof zijn er strenge regels waaraan het vervoersbedrijf dient te voldoen maar ook is gehele transport en logistieksector ingericht om deze stoffen op een veilige manier van A naar B te transporteren.


Naast het vervoer zijn ook plaatsgebonden activiteiten risicovol zowel voor de omgeving als de organisatie zelf. Risicobeheer voor het opslaan en gebruik van gevaarlijke stoffen worden omkleed door regelegeving. De professionals van BIB bv weten de regels en de wijze waarop deze toegepast kunnen worden. We zijn instaat complexe projecten uit te voeren maar ook gespecialiseerd advies te geven.

COMPLEXE PROJECTEN EN GESPECIALISEERD ADVIES

RISICO ANALYSE, BRZO, PGS 15, ADR en MEER

 

 

GEVAARLIJKE STOFFEN

De regels rondom vervoer over de weg zijn vastgelegd in het ADR. Een in Europees verband getekend document dat in 48 landen is geïmplementeerd en waarbij ongeveer 160.000 gebruikers dagelijks het ADR raadplegen. Het mag duidelijk zijn dat het vervoer van diesel en van buskruit geheel andere eisen stelt aan de vervoerseenheid, de chauffeur en de gehele organisatie om deze transporten heen. Strenge regels welke in Nederland onder meer worden gecontroleerd door ILT.

BIB BV kan uw organisatie ook ondersteunen met ADR-vraagstukken maar ook zeker met PGS15, PGS14, CLP, Reach en IATA.  BIB BV zal daarnaast graag voor u optreden als veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen, waardoor u op abonnement-basis compliant bent aan het ADR. Bij BIB BV kijken we vooruit, wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en wij zien veranderingen ontstaan, waardoor we u op voorhand en tijdig van het juiste advies kunnen voorzien en u kunnen waarschuwen als u met uw onderneming in een kritisch pad belandt. Bij BIB BV volgen we daarom voortdurend de ontwikkelingen rondom Wet- en Regelgeving en zien we met belangstelling de Omgevingswet haar intrede doen in 2018.

EXTERNE VEILIGHEID

Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s van opslag, productie en het transport van gevaarlijke stoffen. In basis wordt er bij externe veiligheid alleen naar slachtoffers ‘buiten de poort' gekeken. Het gaat om de relatie tussen de risicovolle activiteit en haar omgeving. Om veilig te zijn moeten de activiteiten binnen veilig worden uitgevoerd.

BIB BV kan uw organisatie ondersteunen met deze vraagstukken. Daarnaast treden wij graag voor u op als gesprekspartner naar overheid en/of bevoegd gezag.BRZO

De BRZO 2015 sluit aan op de richtlijn  SEVESO III. Het BRZO 2015 spreekt van Lagedrempelinrichting (voorheen PBZO-inrichting) Hogedrempelinrichting (voorheen VR-inrichting) en nieuwe, bestaande en andere inrichting.  Het doel van de Seveso III-richtlijn is de preventie van zware ongevallen bij inrichtingen waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, en het milieu, de gezondheid en veiligheid van werknemers en de bevolking te beschermen. De drempelwaarden zijn hier de sleutel tot het bepalen van geen, laag en hoog BRZO. BIB BV is gespecialiseerd in het documenteren, adviseren en implementeren van BRZO-lage drempel. Wij verzorgen QRA's, EVD's, brandweerrapporten, risico analyse, veiligheidmanagementsysteem en trainingen. Bovenal organiseren we samen met u de contacten naar het bevoegd gezag en de implementatie.

© BIB BV Brielle         | All rights reserved. | KvK: 67495109 | Bank: NL68KNAB02.55.66.89.53