Brandveiligheid

Bel ons: 088-0275200

Brandveiligheid

Brandveiligheid wordt gezien als de normaalste zaak van de wereld maar daarmee wordt het duidelijk onderschat. Ook neemt verscherpt toezicht van het bevoegd gezag steeds minder een adviesrol in maar laten zij het toezicht bij u liggen, waar het in principe ook hoort. Het bevoegd gezag krijgt daar mee steeds meer een inspecterende, handhavende en sanctionerende rol. Dit geldt binnen b.v. de industrie, vastgoed, overheidsgebouwen, zorginstellingen, parkeergarages, hotels, ziekenhuizen en luchthavens. Inspecties m.b.t. brandveiligheid worden getoetst met de NEN6059-tool. Wij beschikken over deze tool. Naast de inspecties kan BIB BV een periodieke conditiemeting uitvoeren. Na de inspectie ontvangt u een duidelijk rapport. D.m.v. deze inspectie krijgt u een helder beeld over de status van b.v. uw parkeergarage of gebouw. Daarnaast kunnen we samen met specialisten zorgdragen voor juiste brandmeld- en/of blusinstallaties.

''Brandveiligheid lijkt de normaalste zaak van de wereld en BIB BV wil dat graag zo houden!''

 

 

INDUSTRIE

 

Brandveiligheid wordt binnen de industrie, vastgoed, overheidsgebouwen, zorginstellingen, parkeergarages, hotels, ziekenhuizen, luchthavens enz. vaak gezien als de normaalste zaak van de wereld  en daarmee wordt brandveiligheid onderschat. Bij BIB BV hebben we jarenlange ervaring in het begeleiden van de industrie met BRZO, het opzetten van het ITO-beleid op stationaire en semi-stationaire blusinstallaties op opslagtanks. Tevens constateert BIB BV dat het verscherpte toezicht van het bevoegd gezag de laatste jaren geen adviesrol meer inneemt, echter deze laat liggen waar hij hoort, bij u. Het bevoegd gezag heeft daarmee louter nog een inspecterende, handhavende- en sanctionerende rol. BIB BV helpt u om compliant te zijn aan wet- en regelgeving daar waar het gaat om brandveiligheid in verschillende objecten, zoals hierboven genoemd. BIB BV gaat waar nodig graag met u in gesprek.

GEBOUWEN


Brandveiligheid in gebouwen kan worden getoetst met de NEN6059-tool. BIB BV heeft de beschikking over deze tool en werkt samen met NEN aan een uitbreiding van deze innovatieve tool. Naast de brandveiligheidsinspecties, kan BIB BV tevens een periodieke conditiemeting voor u uitvoeren. De gebouweigenaar en de gebruikers van het gebouw verkrijgen daarmee meer zekerheid omtrent de brandveiligheid van hun gebouw. Met de NEN6059-tool voeren we inspecties uit voor het Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten en particuliere beleggers. Na iedere brandveiligheidsinspectie ontvangt u als klant een helder en duidelijk rapport over de gebreken.

PARKEERGARAGES


Veel mensen parkeren dagelijks hun voertuigen in een parkeergarage, zonder er bij na te denken of deze parkeergarage voldoet aan het Bouwbesluit, en dan met name wat hierin omschreven staat in hoofdstuk 6 omtrent brandveiligheid. Bij BIB BV helpen we beheerders, eigenaren en gemeenten om een duidelijk beeld te krijgen over de status waarin hun parkeergarage verkeert. Daarnaast kunnen we samen met specialisten zorgdragen voor een juiste brandmeldinstallatie en, indien nodig, brandblusinstallatie. Tegen een vast bedrag per jaar, komt één van onze specialisten bij u langs voor het uitvoeren van een conditiemeting van uw parkeergarage, waarna deze specialist u verslag zal doen.

© BIB BV Brielle         | All rights reserved. | KvK: 67495109 | Bank: NL68KNAB02.55.66.89.53