Vergunningen

Bel ons: 088-0275200

Vergunningen

Het proces van het verkrijgen van een vergunning start met een inventarisatie van wat uw wensen zijn en welke mogelijke gevolgen dit heeft voor de bestaande vergunningen. Bij BIB BV hebben we jarenlange ervaring als het gaat om het aanvragen of revisie van uw benodigde vergunningen. We bespreken uw belang en bepalen samen met u de juiste strategische route.Wij begeleiden u bij de procedure.

"Een uitgekiende vergunningstrategie

bespaart u geld en tijd"

VERGUNNINGVERLENING

Het proces van het verkrijgen van een vergunning start met een inventarisatie van uw wensen. Na een eerste inventarisatie waarin u uw toekomstvisie en keuzes heeft kenbaar gemaakt kunnen we samen vaststellen welke (nieuwe) vergunningen aangevraagd moeten worden. Uiteraard kijken we ook welke mogelijke gevolgen dit heeft voor de bestaande vergunningen. Voordat wij een vergunningsaanvraag opstellen bespreken wij met u welke activiteiten u wilt gaan uitvoeren en met welke toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. Een vergunning moet immers afgestemd zijn op uw toekomstplannen.

STRATEGIE

We bespreken de risico's in de procedure en bepalen samen met u hoe we hier strategisch in uw belang mee om kunnen gaan. Bij BIB BV zijn we hier heel helder over. Na deze eerste fase start het traject van het verzamelen van alle benodigde gegevens en verwerken we deze tot een vergunningsaanvraag.Tevens doen we dit in goed overleg met het bevoegd gezag omdat het beste resultaat alleen behaald kan worden wanneer we een open communicatielijn hebben en houden. Op deze manier voorkomen we dat er, na het indienen,nog onverwachte vragen komen. Vervolgens zorgen wij voor een tijdige indiening van een volledige en vergunbare vergunningsaanvraag.

Met de veranderingen in de PGS-15, nucleaire veiligheid, BRZO, WABO- en REVI is het aanvragen en voldoen aan deze wetten een uitdaging geworden voor veel bedrijven. Ook de implementatie van de Omgevingswet zal de nodige invloed gaan hebben op uw vergunningen. Wij staan paraat voor u.

BEGELEIDING

Na het indienen van de aanvraag begeleiden wij de procedure, om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen.We beoordelen de conceptvergunning en de definitieve vergunning, om ervoor te zorgen dat u niet met onredelijke vergunningsvoorschriften wordt geconfronteerd, waardoor u in uw bedrijfsvoering wordt belemmerd. Bij BIB BV vragen we alle vergunningen voor u aan of, indien nodig, vragen we wijziging bestemmingsplan aan. We doen deze specialistische taken voor de industrie, bulk bedrijven, PGS-15 opslagvoorzieningen, BRZO bedrijven, bouw IATA en ADR ondernemingen. Bij BIB BV noemen we dit Strategisch Bedrijf Milieu Advies.

© BIB BV Brielle         | All rights reserved. | KvK: 67495109 | Bank: NL68KNAB02.55.66.89.53